Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Trwa rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza . ZAPRASZAMY! CHOOSE KASPER!
Oto link do elektronicznej rekrutacji do naszego Liceum!

Galerie zdjęć

Galerie zdjęć | Facebook

Style strony:

Ważne strony:

Regionalny koordynator konkursu Matematyka bez granic Szkoła sukcesu
Wyszukiwarka

Czy wiesz, że...

uczniem „Kaspra” był w latach 1881-84 Henryk Arctowski, a fakt ten odkrył w szkolnych dokumentach nasz historyk Edmund Mikołajczak?

Ostatnie wydarzenia

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.