Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi

88-100 Inowrocław
ul. 3 Maja 11/13
(fax.) 52 357 22 07
tel. 52 357 22 07
e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl


Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. 3 Maja 11/13
88-100 Inowrocław
nr konta: 96 1090 1069 0000 0000 0701 4200

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.