Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Muzeum szkolne

Szkolne muzeum W szkolnym muzeum

Otwarte zostało w 2000 roku. Urządzili je prof. Ewa Furmaniak, Edmund Mikołajczak i Krzysztof Śledziński wraz z grupą uczniów. Muzeum przechowuje pamiątki z ponad 160-letniej historii Szkoły: dokumenty, fotografie, wydawnictwa, sztandary; jest też kącik poświęcony Patronowi Szkoły oraz błogosławionemu Władysławowi Demskiemu, księdzu i profesorowi naszego liceum. Nie brak informacji o najwybitniejszych wychowankach Szkoły – m.in. o Prymasie Józefie Glempie. W księdze gości wpisy: ks. Józef kardynał Glemp, abp Henryk Muszyński, bp Tomasz Peta, bp Bogdan Wojtuś, posłowie Anna Bańkowska i Ryszard Brejza, olimpijczyk Ryszard Olszewski i prof. Małgorzata Święcicka, która dokonała wpisu w imieniu grupy profesorów filologii polskiej z całego kraju...

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.