Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Gimnazjum dwujęzyczne

Pedagog szkolny

Szkolny pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży oraz nauczycieli, stara się wspierać rozwój psychiczny i efektywność uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

mgr Elżbieta Kaczmarek, pedagog w I LO mgr Elżbieta Kaczmarek

Pedagogiem w I LO jest mgr Elżbieta Kaczmarek (e-mail)

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy, jak:

Dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 w sali nr 11 w I LO. Możliwy kontakt telefoniczny: 52 357-22-07 lub mailowy (wyżej).

Warto przeczytać:

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.