Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2018/19

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2018/19

DataZadanie
03.09.2018 r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – Liceum i Gimnazjum Dwujęzyczne
--.09.2018 r.Narodowe czytanie „Przedwiośnia”
01-17.09.2018 r. Uroczyste obchody 79-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
21-23.09.2018 r. XXXIV Memoriał prof. Bączkowskiego w koszykówce chłopców
12.10.2018 r.Uroczysty koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pedagogów i emerytowanych nauczycieli
30-31.10.2018 r.Porządkowanie mogił kasprowiczowskich
--.11.2018 r.Projekt edukacyjny z kultury antycznej
09.11.2018 r.Akademia historyczna z okazji Święta Niepodległości 11 listopada
11.11.2018 r.Ogólnopolskie uroczyste śpiewanie hymnu - akademia
12.12.2018 r.Obchody 158 - tej rocznicy urodzin Jana Kasprowicza
21.12.2018 r.Spotkanie wigilijne w auli w poziomach klas I, II, III
5.01.2019 r.Uroczyste obchody 100-tej rocznicy wyzwolenia Inowrocławia – Powstanie Wielkopolskie
--.03.2019 r.ARLEKINADA – Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych
--.04.2019 r.Dni otwarte dla gimnazjalistów i uczniów kl. VIII szkół podstawowych
26.04.2019 r.Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III – odprawa przed egzaminem maturalnym
30.04.2019 r.Uroczysty koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
27.05.2019 r.Komers – uroczyste pożegnanie absolwentów
--.06.2019 r.Dni języka i kultury: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej,włoskiej
21.06.2019 r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego
21.06.2019 r. „Mały Komers” - kl. III gimnazjum

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

DATATematyka
31.08.2018 r.organizacja roku szkolnego 2018/19, przydział zadań dla nauczycieli
11.10.2018 r. jakościowa analiza wyników matury – wnioski referują przewodniczący zespołów przedmiotowych
  • analiza egzaminu gimnazjalnego
  • badanie losów absolwentów
22.11.2018 r.szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej – analiza przepisów prawa oświatowego
  • przygotowanie do wdrożenia zmian systemowych
19.12.2018 r.klasyfikacja za I semestr
20.12.2018 r.rada klasyfikacyjna śródroczna
10.01.2019 r.analiza pracy za I semestr (dane przygotowują przewodniczący zespołów przedmiotowych)
21.02.2019 r.szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej – wdrożenie nowych ramowych planów nauczania dla 4 – letniego liceum
17.04.2019 r.klasyfikacja końcowa klas III
24.04.2019 r.rada klasyfikacyjna klas III
26.04.2019 r.zakończenie roku szkolnego kl. III – odprawa przed maturą
13.06.2019 r.klasyfikacja końcoworoczna klas I, II
17.06.2019 r.rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2018/2019
21.06.2019 r.uroczyste zakończenie roku szkolnego
24.06.2019 r.analityczne posiedzenie rady pedagogicznej

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.