Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Gimnazjum dwujęzyczne

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2017/18

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2017/18

DataZadanie
04.09.2017Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – liceum i Gimnazjum Dwujęzyczne
--.09.2017Czytamy „Kasprowicza”
01-17.09.2017 Uroczyste obchody 77-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
04-06.09.2017 Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów „Kasper Cup”
23-24.09.2017XXXIII Memoriał prof. Bączkowskiego w koszykówce chłopców, 70 lecie SKS Kasprowicz
13.10.2017Uroczysty koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pedagogów i emerytowanych nauczycieli
30-31.10.2017Porządkowanie mogił kasprowiczowskich
--.11.2017Projekt edukacyjny z kultury antycznej
10.11.2017Akademia historyczna z okazji Święta Niepodległości
12.12.2017Obchody 157-tej rocznicy urodzin Jana Kasprowicza
22.12.2017Spotkanie wigilijne w auli w poziomach klas I, II, III
5.01.2018Uroczyste obchody 100-tej rocznicy wyzwolenia Inowrocławia – Powstanie Wielkopolskie
--.03.2018ARLEKINADA – Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych
--.03.2018Projekt edukacyjny z kultury antycznej
--.04.2018Dni otwarte dla gimnazjalistów
27.04.2018Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III – odprawa przed egzaminem maturalnym
27.04.2018Uroczysty koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
22.05.2018Komers – uroczyste pożegnanie absolwentów
--.06.2018Dni języka i kultury: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, włoskiej
--.06.2018 Publiczna prezentacja projektów gimnazjalnych w kl. II
22.06.2018Uroczyste zakończenie roku szkolnego
23.06.2018„Mały Komers” - kl. III gimnazjum

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

DATATematyka
31.08.2017organizacja roku szkolnego 2017/18, przydział zadań dla nauczycieli
12.10.2017jakościowa analiza wyników matury – referują przewodniczący zespołów przedmiotowych, szkolenie dotyczące nowej matury w roku 2018
23.11.2017posiedzenie szkoleniowe – analiza przepisów prawa oświatowego, przygotowanie do wdrożenia zmian systemowych
20.12.2017klasyfikacja za I semestr
21.12.2017rada klasyfikacyjna śródroczna
11.01.2018analiza pracy za I semestr (dane przygotowują przewodniczący zespołów przedmiotowych)
13.03.2018szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej
24.04.2018klasyfikacja końcowa klas III
25.04.2018rada klasyfikacyjna klas III
27.04.2018zakończenie roku szkolnego kl. III – odprawa przed maturą
15.06.2018klasyfikacja końcoworoczna klas I, II
19.06.2018rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2017/2018
23.06.2018uroczyste zakończenie roku szkolnego
25.06.2018analityczne posiedzenie rady pedagogicznej

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.