Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2019

(*.pdf) Zarządzenienr 2/2019 w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

(*.pdf) Lista kandydatów, którzy zaliczyli test na kompetencyjny do klasy lingwistycznej (absolwenci po gimnazjum)

(*.pdf) Lista kandydatów, którzy zaliczyli test na kompetencyjny do klasy lingwistycznej (absolwenci po ośmioletniej szkole podstawowej)

Informacje dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
Informacje dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
Informacje dla absolwentów gimnazjum
Informacje dla absolwentów gimnazjum

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.