Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Samorząd uczniowski

Samorząd

Prezentujemy Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Na zdjęciu od lewej: Paweł Daroszewski – I zastępca przewodniczącego, Ola Burzyńska – członek Prezydium, Olga Romanowska – członek Prezydium, Oliwia Sobczak – II zastępca przewodniczącego i reprezentant Gimnazjum, Szymon Ludwig – przewodniczący SU. Do tych osób można zwracać się w różnorakich sprawach dotyczących funkcjonowania społeczności uczniowskiej w naszej szkole.

Opiekunami samorządu są mgr Tomasz Dudek i mgr Adam Kopeć.

Samorząd na co dzień i od święta

Rok:

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.