Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Szkoła dziś

Zdjęcia szkoły Zdjęcia szkoły Zdjęcia szkoły

Widok szkoły od strony ulicy 3 Maja

„Kasprowicz”:

„Kasprowicz”:

Tu drzemie jakaś siła,
która każe trwać na posterunku,
tworzyć coś nowego,
trzymać poziom!

Ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonym przez gazetę „Rzeczpospolita” i tygodnik „Perspektywy”, od lat znajdujemy się w grupie najlepszych liceów w Polsce.

W roku 2011 przyjęto nowy sposób budowy rankingu, biorąc pod uwagę zarówno wyniki olimpiad, jak i matur (od 2012 także tych na poziomie rozszerzonym). Stąd puste miejsca w rubrykach z lat poprzednich.


 Wyniki olimpiad przedmiotowychWyniki olimpiad i matur
Rok W PolsceW województwie kujawsko-pomorskimW PolsceW województwie
200554?
200639?
20071413
2008411
2009172
2010272
2011212555
20125641498
20133331385
20143231555
20153331678

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.