Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Wolontariat w „Kasprze”

Uczniowie naszej szkoły od kilku lat systematycznie udzielają się w pracy charytatywnej na rzecz innych osób. Z roku na rok grono wolontariuszy powiększa się o kolejne osoby zainteresowane niesieniem pomocy potrzebującym. Już w roku szkolnym 2007/08 w zespole tym znalazło się 100 uczniów, którzy brali udział w rozmaitych akcjach wolontariackich.

Opiekę nad tą grupą pełni pedagog szkolny, mgr Anna Nowak, która koordynuje wszystkie akcje na terenie miasta i szkoły, szkoli wolontariuszy w zakresie ich praw i obowiązków, zachowania bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz asertywności.

Rodzaje prac charytatywnych, jakie podejmowali uczniowie naszej szkoły:

 1. zbiórka żywności i pieniędzy na rzecz Banku Żywności w Inowrocławiu,
 2. zbiórka pieniędzy i żywności na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Kielcach,
 3. zajęcia z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych w Inowrocławiu i okolicach we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień w Inowrocławiu,
 4. zajęcia z dziećmi z zaburzeniami typu ADHD we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Inowrocławiu,
 5. opieka nad chorym, niepełnosprawnym nauczycielem naszej szkoły
 6. zbiórka odzieży, słodyczy, bajek na rzecz rodziny naszego pracownika administracji,
 7. zbiórka słodyczy, odzieży, książek, podręczników na rzecz dzieci z domu dziecka,
 8. praca charytatywna na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach Stowarzyszenia Medycznego FLANDRIA w Inowrocławiu,
 9. zbiórka pieniędzy i pomoc w organizacji akcji na terenie miasta i szkoły na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 10. udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez UNICEF, np. zbiórka pieniędzy na zakup szczepionek dla Etiopii,
 11. pomoc w pracach modernizacyjnych w szkole, np. tworzenie szkolnej galerii prac uczniów, odnawianie krzeseł, malowanie obrazów na płótnach... i wiele innych zadań.

W samym roku 2011 do zadań wolontariuszy należały:

 1. organizacja koncertu charytatywnego „Muzyczny Hyde-Park2011” na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły,
 2. zbiórka maskotek dla dzieci z oddziałów onkologicznych,
 3. organizacja szerokiej akcji „Mam haka na raka”, której celem było:
  • uzmysłowienie odbiorcom, że zdrowe płuca zawsze wygrywają z rakiem i że należy podejmować długofalowe działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
  • zachęcenie młodzieży i dorosłych, aby wyprzedzili chorobę poprzez regularne badania kontrolne oraz zdrowy styl życia,
  • w ramach akcji zorganizowano m.in.: prezentację multimedialną dla rodziców i uczniów, sprzedaż ciasta, rozdawanie samodzielnie opracowanych ulotek, koncert charytatywny oraz zbieranie podpisów od osób zainteresowanych pojawieniem się tematu profilaktyki antynowotworowej w treści programów szkolnych.
Mam haka na raka...

W szkole działa również szkolne koło PCK, którym opiekują się mgr Elżbieta Piniewska i mgr Norbert Kwiatkowski. Nasi nauczyciele skupiają młodzież zainteresowaną tego rodzaju działalnością i oni również realizują działania wolontariackie na rzecz innych osób.

Najistotniejszą rzeczą w pracy charytatywnej, jaką rozwijają w sobie uczniowie naszej szkoły, jest umacnianie przekonania o potrzebie pomagania innym ludziom oraz konieczności poszukiwania sposobów zaspokajania ich potrzeb. Wolontariat może być sposobem na samorealizację, wypracowywanie w sobie tej jakże istotnej cnoty, jaką jest dawanie siebie, swojego czasu, swojej wiedzy i umiejętności innym.

Szkolny klub wolontariatu zaprasza wszystkich z otwartym sercem do włączenia się w pracę charytatywną w regionie. Planujemy wiele pożytecznych, pouczających akcji na terenie miasta i szkoły, mających na celu pomoc potrzebującym i dotkniętych przez los osobom.

Zapraszamy do współpracy!

Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać u opiekuna wolontariuszy mgr Anny Nowak w jej gabinecie.

„Mówisz, że ja ci pomogłem.
Była to moja przyjemność, tańczyłem mój taniec.
Pomogło ci to, no to cudownie.
Przyjmij moje gratulacje.
Niczego mi nie zawdzięczasz”

Anthony de Mello – Przebudzenie (Ukryte programy)

Opracowanie: Piotr Częstochowski, Adam Woźniak

Powrót

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.