Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka.

I LO im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2019

Inowrocław, 14.02.2019 r.

Zarządzenie nr 2/2019

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu z dnia 14.02.2019 r. w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

(*.pdf) Zarządzenienr 2/2019 w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2018

Inowrocław, 28.09.2018 r.

Zarządzenie nr 4/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządza się, co następuje: dniam wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 będą:

Valid HTML 4.01 Strict

Wykorzystano informacje, przykłady i rozwiązania ze strony: http://www.kurshtml.boo.pl. Wykonanie: Wojciech Świderski. Współautorzy strony.

Strona używa cookies. Informacje o cookies.